Marpro AS ble stiftet mars 2018 av erfarne sjømenn og instruktører som brenner for det maritime fagmiljøet.

Kursenes instruktører har god erfaring fra maritim sektor og god pedagogiske evner.
Vi holder kurs fortløpende, ta derfor kontakt for å høre når neste kurs går.

Kontaktinformasjon til eierne og instruktørene i Marpro AS finner du nedenfor.

Erlend Nilsen, Navigatør
Daglig leder og Styrets leder
Tlf +47 99273118
erlend@marpro.no

Styrmann / Skipper

Utdanning: 
Haugesund Maritime Høgskole. 

Praksis: 
Fra 2019 medeier og driver Marpro AS, og flere andre selskaper.

10 års erfaring som styrmann og skipper på kysten hvorav 6 år som styrmann og lærer om bord i skoleskipet Gann, og 4 år innen oppdrett og turisme.

Jan Inge Nilsen, Statslos
Instruktør
Tlf +47 95190746
Jan.Inge@marpro.no

Statslos / Sjøkaptein

Utdanning:
Haugesund Maritime Høgskole. Dekksoffiser klasse 1.
Loslære med lossertifikat Stavanger – Lødingen med turistfjordene.

Praksis:
Underordnet styrmann Gasstankere, Overstyrmann på bøyelasteskip, Overstyrmann og kaptein på lasteskip og passasjerskip i stor kystfart. Adjunkt i maritime fag, Grunnkurs og D5.

Rutelos i Hurtigruten fra 1993 til 1996.
Er statslos i Rogaland siden 1996 med allsidig praksis fra alle typer fartøyer, oljerigger og store slep.

Har deltatt i opplæring av nye statslosaspiranter og som instruktør ved simulatorsentre i Kystverkets internopplæring av riggloser. Instruktør i praktisk bruk av anker ved kaitillegg. Medlem av eksamenskommisjonen for statsloser.

Timelærer ved HSV (tidligere høgskolen Stord/Haugesund) i faget Kystnavigasjon.

Øystein Abrahamsen, Navigatør
Høyskolelærer/Instruktør
Tlf +47 98118035
oystein@marpro.no

Sjøkaptein / Pedagog

Utdanning:
Haugesund Maritime tekniske videregående skole. Dekksoffiser klasse 1.
Høgskolen Stord/Haugesund. PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning).

Praksis: 
Faglærer Nautiske fag på Høgskulen på Vestlandet (nåværende jobb), der jeg underviser i navigasjon, navigasjonsinstrumenter, navigasjonssimulator og sjøveisregler.

Adjunkt / lærer på VG2 maritime fag.
Adjunkt / lærer på maritim fagskole nautikk, underviste stabilitet / lastelære, samt sjøveisregler.

2. styrmann, 1. styrmann og overstyrmann på offshore-skip.

Ledende simulatorinstruktør på Simsea AS, i hovedsak kurs i ECDIS, BRM og kystnavigasjon for kadettfarledsbevis.

Har holdt flere kurs i pedagogikk / train the trainer, blant annet for Kystverket og lærere på maritime fagskoler.

Instruktør på Kystverkets oppdateringskurs for VTS-personell.

Har etterutdanning / videreutdanning i blant annet shippingøkonomi, maritim HMS, psykologi, elektronisk læring og meteorologi.

Odd Roger Grinde, Statslos
Instruktør
+47 90773059
Odd.roger@marpro.no

Statslos / Sjøkaptein

Utdanning:
Haugesund Maritime Høgskole. Dekksoffiser klasse 1 & Maskinist klasse 4.

Praksis: 
Maskinist: Kystvakt og MTB (Marinen).
Styrmann: Oljetankere / Bøyelaster. 

Overstyrmann: Bøyelaster.
Adjunkt: Maritime fag, ved Høgskolen på Vestlandet. 

Instruktør: Resq AS (Sikkerhetssenter). 
Instruktør: Simsea (Simulatorsenter).

Daglig Leder: Grinde Maritime As (Kompassjustering og Marine Surveys)

Statslos i Rogaland siden 2009 med allsidig praksis fra alle typer fartøyer, oljerigger og store slep.
Lossertifikat Stavanger – Ålesund.

Relevante Sertifikater:
Lossertifikat, Dekksoffiser Klasse 1, DP Sertifikat, Assessor Sertifikat, GOC / GMDSS og Grunnleggende Pedagogikk.