Kystskipperkurs – D5

Nett- og samlingsbasert.

Kurset er lagt opp til at mesteparten av undervisning og oppgaver foregår i nettkurset.
Det er to samlinger på en uke hver der alle emnene blir gjennomgått og eksamener avholdt.

Etter påmelding får man tilgang til nettkurset og kan starte kurset. 

På første samling på en uke gjennomgår vi Sjøveisregler og Brovakthold med påfølgende eksamen i tillegg til Skipslære og Stabilitet med påfølgende eksamen.

Andre og siste samling på en uke gjennomgår vi Instrumenter med påfølgende eksamen i tillegg til Navigasjon med påfølgende eksamen.

Kurset inkluderer ECDIS, ARPA og BRM og vil bli avholdt i Haugesund/Karmøy.

Pris: 49900,- eks mva (2500,-)
Kurssted: Haugesund/Karmøy

Man kan også bygge på kurset med D4 hos andre leverandører som gir fiskeskipper AB med førerrettigheter opp til 3000 brt.
Kurset er på samme måte med nettkurs og noen korte samlinger.

Påmelding: 
post@marpro.no 
erlend@marpro.no 
99273118